Alfapharm | Աշխատանք
Աշխատանք


ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅԻ ՄԵՆԵՋԵՐ

«Ալֆա-Ֆարմ» ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում վաճառքների կառավարման գիտելիքներով դեղագետ/դեղագործ մասնագետների՝ Ընկերության առանձին ապրանքային ուղղությունների՝ դեղորայքային կատեգորիաների կառավարման համար:

 Աշխատանքային պարտականություններ

·         Իրականացնել շուկայի ուսումնասիրություն և վերլուծություն՝ պարզելու առկա ապրանքատեսականին և գնառաջարկները, պատրաստել շուկայական պայմանների և շուկայում ընկերության դիրքի վերաբերյալ հաշվետվություններ,

·         Մշակել և ղեկավարությանը ներկայացնել վաճառքի ծավալների խթանմանն ուղղված երկարաժամկետ ռազմավարական պլաններ,

·         Ստեղծել վստահելի և փոխշահավետ հարաբերություններ մատակարարների հետ՝ գնային քաղաքականության խելամիտ և արդյունավետ որոշման համար, համագործակցել նոր մատակարար ընկերությունների հետ, ձեռք բերել Ընկերության համար լավագույն պայմաններ,

·         Մշտապես բարելավել ու վերանայել մատակարարներից գնման կարգերը և պայմանագրերը՝ ըստ Ընկերության գործող քաղաքականության, մշակել գնումների իրականացման և գնի վերահսկման քաղաքականություններ և ընթացակարգեր,

·         Մասնակցել ապրանքների գների ձևավորմանը՝ ելնելով Ընկերության գնային քաղաքականությունից ու առկա վերլուծության արդյուներից, մասնակցել վաճառքի գնային ռազմավարության մշակմանը և ապահովել դրա իրականացումը,

·         Բացահայտել կազմակերպության մրցակցային առավելությունները և թերությունները, մասնակցել գովազդային արշավների կազմակերպման և իրականացման գործընթացին,

·         Կատեգորիայի շրջանակներում կատարել վաճառքների վերլուծություններ, լավ ու վատ վաճառքների պատճառների ուսումնասիրություններ, պատրաստել հաշվետվություններ,

·         Կատարել կանխատեսումներ և վերլուծություններ առանձին ապրանքախմբերի վերաբերյալ՝ դրանց կայուն աճն ապահովելու համար,

·         Վերլուծել վաճառքների օրինաչափությունները, սեզոնայնությունը և կանխատեսել, պլանավորել վաճառքների հետագա զարգացումները,

·         Որոշել ապրանքների ճիշտ դասավորվածությունը՝ դրանց ցուցադրությունը լավագույնս ապահովելու համար՝ համաձայն Գովազդի մասին օրենքի պահանջների,

·         Վերահսկել և հետևել ապրանքների և ապրանքախմբերի առկայությանը, դասավորվածությանը և ժամկետներին, հետևել դեղատների միջև ապրանքների տեղափոխություններին,

·         Ձևակերպել, ղեկավարել և համակարգել ապրանքների պրոմո-խորհրդատվությանն ուղղված մարքեթինգային գործառույթները և ռազմավարությունը,

·         Համագործակցել դեղատների անձնակազմի հետ՝ վաճառքի առանձնահատկությունների, ապրանքների դասավորվածության հարցերի, վաճառքի խթանման աշխատանքների կազմակերպման նպատակով,

·         Մասնակցել անձնակազմի ուսուցման, ապրանքագիտության դասընթացների անցկացմանը։

Պահանջվող որակավորում

·         Դեղագիտական/դեղագործական կրթություն (դեղորայքային կատեգորիաների կառավարման համար),

·         Աշխատանքային փորձ վաճառքների կառավարման ոլորտում,

·         Վաճառքների կազմակերպման և խթանման հմտություններ ու գիտելիքներ,

·         Տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն,

·         Քանակական և որակական վերլուծություններ անելու ունակություն,

·         Որոշումներ կայացնելու և օպտիմալ լուծումներ առաջադրելու ունակություն,

·         Մարդկանց հետ շփվելու, բանակցություններ վարելու միջանձնային հմտություններ,

·         Հաղորդակցության գրավոր և բանավոր գերազանց հմտություններ,

·         Կազմակերպչական հմտություններ՝ ժամանակի պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման,

·         MS office փաթեթի գերազանց իմացություն,

·         Թիմերի կառուցման, մոտիվացման, առաջնորդման և աշխատանքի մեջ ներգրավելու ունակություն:

 

Հետաքրքրված թեկնածուներն իրենց ինքնակենսագրականները կարող են ուղարկել [email protected] էլ. հասցեին՝ նամակի թեմայի դաշտում նշելով «Կատեգորիայի մենեջեր»: